domingo, 20 de setembro de 2020

HORARIO DE CLASES 2020-21

 


TRABALLO SEMANA 21-26 DE SETEMBRO

TRABALLO LUNS  
REPASAMOS GE-GUE GI-GUI

TRABALLAMOS GA-GO-GU-GUE-GUI GÜE-GÜI

 TRABALLO MARTES
Entramos en Snappett     
Lengua Castellana
Leccións recibidas
 TRABALLO MÉRCORES

 TRABALLO XOVESTRABALLO VENRES
Entramos en Snappett     
Matemáticas
Leccións recibidas

1- DECENAS Y UNIDADES
2- NÚMEROS HASTA EL 99
3- SUMAS SIN LLEVAR
4- RESTAS SIN LLEVARvenres, 4 de setembro de 2020

EMPEZAMOS O CURSO 2020-21

Benvidos ao curso 2020-2021


Regreso a la escuela por un nuevo concepto de estilo de vida normal.  estudiantes felices los niños lindos que usan mascarilla y gel de alcohol o  gel de lavado a mano y
Empezamos un novo curso no que teremos que superar novos retos polos tempos difíciles nos que estamos a vivir.   

Nesta situación a nosa prioridade será  protexer a saúde dos nosos alumnos polo que se toman medidas para adecuar o funcionamento do centro a estas prioridades. 
A continuación deixamos o enlace a un vídeo que aparece na páxina web do centro no que se explican as liñas xerais de actuación,  os protocolos que imos seguir dentro das aulas, e os cambias nas entradas, saídas e recreos.Vídeo explicativo


Lembrade que é necesario descargar  a app Telegram. Nela está dispoñible o formulario para comunicar ausencias ao cole por causa COVID. É obrigatorio e moi importante.
Agora veremos as medidas  particulares que afectan ás aulas de primeiro e segundo de primariaMASCARIÑAS

Os rapaces deben traela posta en todo momento tanto nas aulas como durante o recreo e os desprazamentos polo centro.
O primeiro día deben traer unha mascariña de reposto que virá dentro dunha caixa, sobre ou bolsa pechada e que traerá o nome do alumn@. 
Esta mascariña quedará na clase para utilizala se a necesitamos.


LAVADO E HIXIENE DE MANS

No centro priorizaremos a hixiene , todas as aulas dispoñen de xel hidroalcólico para ser utilizado polos rapac@s, e desinfectante e toalliñas para limpar mesas, cadeiras e material común. Durante o curso pero especialmente nestes primeiros días realizaremos rutinas para concienciar aos rapaces da importancias das medidas de control e hixiene: uso da mascariña e forma correcta de colocala, a importancia de manter a distancia social e de non relacionarse con outros grupos para que o grupo-burbulla da nosa clase se manteña estanco.


RECREOS

Durante este curso  no centro haberá tres quendas de recreo.  Nas distintas quendas  cada grupo terá un lugar asignado onde estará apartado dos outros grupos.
Salvo excepcións polo mal tempo, cando nos toque fora do pavillón, faceremos a merenda no exterior mantendo a distancia de seguridade. Os días de choiva utilizaremos o vestíbulo ou o ximnasio para poder manter as distancias.
Para evitar que as mascariñas caian ao chan, se luxen,se perdan ou poidan intercambiarse no cole teremos unhas bolsas con cierre hermético e co nome de cada rapaz para que as utilicen durante a merenda.
Poderemos levar ao patio a fiambreira e a auga  que quedarán gardadas  nunha caixa; cando entremos na aula cada rapaz recollerá a súa.MATERIAL

Este curso continuaremos utilizando a plataforma Snappet pero as tablets serán de uso individual. Durante todo o curso estará habilitado o servicio on-line que nos permitirá traballar nelas desde o noso domicilio.Cada alumno terá un estoxo onde gardará o material máis común que se utiliza na aula.
Para gardar este material necesitaremos unha bolsa de tea, como a das merendas para que cada neno a colgue na súa mesa.

Minimizaremos o traslado de material entre a escola e a casa:
- Os rapaces non poderán traer xogos, libros, revistas...
- Non se traerán mochilas ou bolsas grandes.
- Como norma xeral só traeremos unha bolsa coa merenda e a auga.
-  Habitualmente o traballo que leven para realizar na casa mandarase a través da plataforma Snappet.

Lembrade que nos debedes enviar a licencia Snapett que vos deron cando fixéchedes a compra. 

Os alumnos de segundo poderedes traer o material a partir do primeiro día de clase.

COMUNICACIÓN COAS FAMILIAS


Non se celebrarán as reunións de principio de curso e, como norma xeral as reunións e titorías celebraranse de xeito telefónico ou por vídeoconferencia.

Durante este curso a comunicación coas familias facerase a través da aplicación CLASS DOJO, que deberedes descargar no móbil. Desde o cole mandarémosvos as instrucións e enlaces os primeiros días de clase.

Seguiremos utilizando o blogue A SELVA DO PORTOFARO e a plataforma Snappet.

 


MOI IMPORTANTE

Deberemos comunicar calquer falta de asistencia e o seu motivo  a prImeira hora da mañá, xa que temos a obrigación de comprobar que calquer falta non se deba a motivos que entran no protocolo COVID

Por motivos de seguridade un alumno non se poderá incorporar ao centro no cambio de hora nin no recreo.
En caso necesario poderase recoller a calquer alumno antes de que finalice a xornada lectiva.


Se hai algún tema que vos preocupe e que non tratamos neste resumo quedamos á vosa disposición para calquer aclaración que necesitedes.
BO PRINCIPIO DE CURSO PARA TODOS